Agilos business blog 

header.jpg

Wat is Push Intelligence en waarom heeft u het nodig?

Geschreven door Edwin Willems op 3-mei-2016 13:35:18
Edwin Willems
Find me on:

MI_HP_Banner_-_FINAL_TEXT.png

Business Intelligence is een essentie in heel wat bedrijven, maar er wordt niet altijd op de juiste manier mee omgesprongen. Hierdoor is het voor veel managers vaak onmogelijk om de bomen door het data-bos te blijven zien en op de juiste momenten te reageren. Push Intelligence biedt hiervoor een hoogkwalitatieve en tijdbesparende oplossing dankzij gepersonaliseerde en contextueel ondersteunde meldingen en waarschuwingen.

Wat is Push Intelligence?

Business Intelligence en de bijbehorende dashboards zijn in heel wat bedrijven de manier om data te analyseren en gestandaardiseerd weer te geven. Maar voor werknemers of managers die niet op dagdagelijkse basis met BI en data omgaan, zijn ze niet altijd eenvoudig te doorgronden. Push Intelligence verandert de manier waarop gebruikers omgaan met de aangeleverde data. In plaats van een overvloed aan data uit dashboards te moeten halen of te moeten graven in diepere data-pools, zorgt Push Intelligence ervoor dat gebruikers enkel relevante data doorkrijgen in de voor hen benodigde context en op voor het bedrijf cruciale momenten. Dit door middel van een aparte data-laag die metrics aftoetst tegenover enerzijds KPI’s en prognoses en anderzijds historische data.

Hoe werkt Push Intelligence?

Wanneer bepaalde verschuivingen in de data of het afwijken van de vooraf bepaalde marges aanleiding geven tot ingrijpen, krijgt de gebruiker een instant notification op zijn geprefereerde toestel. Op die manier kan hij of zij meteen zien wat er aan de hand is en wat de implicaties zijn voor het bedrijf, om vervolgens op eenvoudige manier in te grijpen of andere stakeholders te informeren en activeren. Op die manier personaliseert Push Intelligence BI en krijgen stakeholders enkel KPI’s en data te zien die belangrijk zijn voor hen, en dat onder vooraf bepaalde voorwaarden. Het gebruik van metadata en het linken van databronnen zorgt niet alleen voor een duidelijke context van de cijfers, die een aparte BI-tool vaak ontbeert, maar stelt gebruikers ook in staat om samen te werken en snel te reageren op belangrijke momenten. 

Door de focus te leggen op het noodzakelijke en dat binnen een specifieke context te plaatsen, overbrugt Push Intelligence de kloof tussen het klassieke, overkoepelende gebruik van Business Intelligence binnen bedrijven en de nood aan persoonlijke data-opvolging.

Waarom is Push Intelligence belangrijk?

Business Intelligence dashboards zijn fantastisch. Maar niet iedereen heeft elke dag evenveel tijd om alle mogelijke dashboards te bekijken, te analyseren en dieper in te gaan op de verschillende elementen die bijsturing nodig hebben. Bovendien is het niet altijd noodzakelijk om op dagdagelijkse basis alle data te moeten bekijken. Als het goed gaat en aan alle vereisten is voldaan, is een volledige kennis van de data minder noodzakelijk dan wanneer het niet goed gaat. 

Dataverzameling, dataweergave en analyse zijn op zich de essentie van Business Intelligence: een duidelijk overzicht geven van alle bestaande processen en KPI’s, om vervolgens dieper te graven om oorzaken uit te zoeken en de juiste keuzes te maken om het bedrijf te doen groeien. Taken waar u als CEO, CFO of CMO eigenlijk geen tijd voor hebt. Of geen behoefte aan heeft, gezien de vaak grote hoeveelheid data die de essentie omringt. U wil meestal gewoon weten hoe alles loopt, of er elementen zijn waar extra aandacht aan besteed moet worden en hoe uw bedrijf het doet ten opzichte van de vooropgestelde doelen. En dan kost het inwerken in en werken met een BI-tool niet alleen heel erg veel tijd, het zou u ook een vals gevoel van veiligheid kunnen geven omdat BI-tools niet altijd de volledige context weergeven voor occasionele gebruikers.

banner1_final2.gif

Wat verandert Push Intelligence aan hoe u data bekijkt?

Push Intelligence vertelt u wanneer u naar uw data moet kijken en mogelijk actie moet ondernemen. Van zo gauw er een anomalie in de statistieken zit of er een onverwachte gebeurtenis opduikt, zorgt Push Intelligence ervoor dat u ogenblikkelijk op de hoogte gesteld wordt van die gebeurtenis en de mogelijke gevolgen van die situatie. U hoeft met andere woorden geen uren meer te spenderen aan steeds terugkerende en in uw situatie minder productieve taken, maar wordt in kennis gesteld van zo gauw het voor u relevant is.

Om dat te bereiken combineert en analyseert Push Intelligence statistieken van al uw bronnen. Of het nu gaat om data uit Business Intelligence software of data die rechtstreeks aan bepaalde bronnen wordt gekoppeld (zoals CRM-, ERP-, facturatie- of marketingsoftware), Push Intelligence tools halen alle data op, gaan op zoek naar relevante wijzigingen in de data en presenteren al die bevindingen binnen hun context: in vergelijking met de doelen, in correlatie met andere metrics en vergeleken met historische statistieken.

Push Intelligence & BI

Het gevaar van Business Intelligence software is dat gebruikers soms overweldigd worden door data en daardoor minder vaak hun belangrijkste metrics bekijken. Met andere woorden: dat de tool niet 100% gebruikt wordt zoals zou moeten. Vaak het gevolg van een gebrek aan context tussen de verschillende gemeten metrics. En daardoor wordt het moeilijk om de juiste data bij de juiste mensen te krijgen. Push Intelligence verandert dan ook de manier waarop bedrijven omgaan met data en maakt de transitie naar een data-driven organisatie gemakkelijker, dankzij:Banner3_Final2.gif

 • Gepersonaliseerde BI: Push Intelligence zorgt voor een gepersonaliseerde Business Intelligence door enkel relevante KPI’s te bezorgen aan specifieke gebruikers en dit steeds binnen een gedocumenteerde context. Dit vermijdt data-overload en stelt gebruikers in staat om samen te werken en snel te reageren op zakelijke kwesties.
   
 • Intelligente waarschuwingen: Push Intelligence waarschuwt gebruikers over relevante en significante wijzigingen in gegevens waar zij verantwoordelijk voor zijn. Of dat nu gaat over afwijkingen in sales prognoses, discrepanties tussen mogelijk en effectief productievolume of kritieke afwijkingen op verschillende parameters tegelijkertijd: Push Intelligence zorgt ervoor dat u weet wat u moet weten, op het moment dat u het moet weten. Zodat u ogenblikkelijk kan ingrijpen of bijsturen.
      
 • Context: Elke KPI of metric wordt ondersteund door metadata van andere relevante kanalen en metrics. Op die manier krijgt u een volledig overzicht van oorzaken en gevolgen, zonder dat u diep in uw data moet duiken.
     
 • Samenwerking: Data en notificaties zijn een ding. Ervoor zorgen dat er actie wordt ondernomen en dat iedere stakeholder ‘mee’ is met het verhaal, iets helemaal anders. Push Intelligence laat toe om annotaties toe te voegen en commentaar te geven op de veranderende data, zodat alle verantwoordelijke gebruikers meteen zien of er al actie is ondernomen en of andere gebruikers extra uitleg hebben gegeven bij deze wijzigingen.
     
 • Integratie met bestaande platformen: Metric Insights Push Intelligence integreert naadloos met veel on-premise-, cloud- en big data-tools. Metric Insights verbindt ook naadloos met bestaande BI-platformen om data-driven alerting en een krachtig metrics management platform aan te bieden voor deze bestaande tools.

Push Intelligence versnelt het hele Business Intelligence en Business Analytics proces en stelt u in staat om zich te concentreren op wat het meest belangrijk is.

Benieuwd naar hoe Push Intelligence u en uw bedrijf toe kan laten om efficiënter om te gaan met data en Business Intelligence? 

Schrijf u in voor ons gratis webinar en ontdek de kracht van Push!

New Call-to-action 

Terug naar blog-overzicht

Categoriën: Push Intelligence

Via deze blog deelt Agilos expertise, visies en ideeën over verschillende onderwerpen in de wereld van Business Intelligence.

You can also read this blog in English. Vous pouvez lire ce blog en Français.

Op zoek naar meer technische artikels? Bezoek dan onze tech blog !

Inschrijven voor maandelijkse email updates

Recente artikels