Agilos business blog 

header.jpg

Ontdek Inzichten in de Gezondheidszorg met Data Discovery Tools

Geschreven door Mohammed Merkachi op 4-jul-2016 9:30:00
Mohammed Merkachi
Find me on:

De gezondheidszorg is slechts één sector die voordelen ondervindt van de inzet van business intelligence tools zoals data discovery software. Deze nieuwe generatie BI-tools zorgt voor nieuwe en verfrissende perspectieven binnen de informatica in de gezondheidszorg. Clinici verkrijgen cruciale inzichten over wanneer en waar zij de tools nodig hebben met betrekking tot zorg. Kortere wachttijden, minimale heropnames en verbeterde kwaliteit van de zorg vormen slechts het topje van de ijsberg aan voordelen die de gezondheidszorg ondervindt met data discovery tools.

healthcare.pngDe wereldwijze gezondheidszorg heeft te maken met extreme financiële druk; deze eisen worden alleen maar hoger. Als er een echte superheld bestaat, dan is dat data discovery tools. Ze zorgen voor indrukwekkende kostenbesparingen; ze waarborgen geoptimaliseerde gezondheid van patiënten binnen en buiten het ziekenhuis; en de algehele patiëntenzorg wordt zichtbaar verbeterd. Door middel van data discovery tools hebben chirurgen, dokters, verpleegsters en andere professionals de luxe van een panoramisch landschap van een specifieke patiënt of patiëntengroep. Zij kunnen bijvoorbeeld samenwerken met behandelingen en uiteindelijk de medische zorg over het algemeen maximaliseren.

Hieronder staan slechts een aantal redenen waarom data discovery tools geïntegreerd zouden moeten worden binnen de medische wereld.

Zorg voor Eenvoud, Uniformiteit en Bekwaamheid

Het organiseren en onderhouden van titanische hoeveelheden medische gegevens is een van de meest ontmoedigende taken van gezondheidsinstellingen. Of het nu gaat om patiëntdetails, diagnoses, procedures of declaraties; gegevensvoorbereiding en discovery tools maken het gehele spectrum eenvoudiger. Met diverse gegevensbronnen moeten medische organisaties 24 uur per dag gegevens opvragen, samenvoegen, visualiseren en onderzoeken. Dit resulteert in maximaal operationeel succes, het behalen van financiële doelen en het automatiseren van reguliere benodigdheden. Gegevensvoorbereidingstools (de zogenaamde ‘Data Preparation’ tools) brengen vele voordelen met zich mee. Met een intuïtieve grafische gebruikersinterface kan de gebruiker ingebouwde intelligentie inzetten ter ondersteuning van de automatisering van alledaagse datavoorbereidingstaken, collaboration en trainingscomponenten zoals onlinetrainingen, alerts, een gebruikersgemeenschap en toegang tot experts in het vakgebied. Een wijs-en-klik configuratie maakt het eenvoudiger voor de gebruiker om gegevens samen te voegen, in te delen en te berekenen zonder enige programmeercode. Hierdoor kunnen zij snel voortgang boeken zonder ondersteuning van de ICT-afdeling. Visuele informatiestromen geven gebruikers de mogelijkheid om de gegevensoutput samen te stellen en te bekijken, met snelle navigatie en verhoogde productiviteit. Met zoomfuncties wordt het isoleren van specifieke secties van gegevens eenvoudig. Hierdoor kunnen analyses en bewerkingen gedaan worden waar nodig. Met gegevensafstamming (Data Lineage) is het mogelijk om de oorspronkelijke plek van elk gegevenselement te vinden in het gehele samenvoegproces. Een voorvertoningsvenster laat per stap de gegenereerde gegevens van de informatiestroom zien en dit helpt de gebruiker bij het bepalen of elke stap de juiste output genereert. Het is duidelijk dat niet alle discovery oplossingen dit soort tools implementeren, maar een tool van uitmuntende kwaliteit heeft deze mogelijkheden wel.

Diverse nieuwe reglementaire eisen zijn vastgesteld door de Belgische regering; en wanneer reglementaire eisen worden geautomatiseerd in het gezondheidszorgsysteem zorgt dit voor een nieuwe dimensie van felbegeerde eenvoud in de medische wereld. Hier wordt het gebruik van data discovery tools verbluffend wanneer men vertrouwd raakt met zelfs maar één voorbeeld van mandaten, zoals de bestraffing van ziekenhuizen wanneer patiënten binnen 30 dagen na de ontslagdatum heropgenomen worden – ook wel bekend als het Hospital Readmission Reduction Program. Dit detail zou een flink hoofdpijndossier kunnen zijn, maar dankzij data discovery software hoeven zorgverleners zich niet langer in bochten te wringen om aan eisen te voldoen. Via business intelligence dashboards kan men de financiële en operationele effecten visualiseren, voorspellen en snel maatregelen implementeren met betrekking tot wijzigingen in de wetgeving.

Verbeter Patiëntenzorg

Het verbeteren van patiëntenzorg is een doorlopend doel; en business intelligence zorgt voor de vereiste oplossingen om dit te bewerkstelligen. Zelfs ogenschijnlijk alledaagse omstandigheden zoals de responstijd van personeel kunnen gemonitord en geëvalueerd worden om efficiëntie en patiëntrelaties te maximaliseren. Hier wordt precies bijgehouden wanneer en hoe vaak een patiënt een alarmknop indrukt. Zodra een zorgverlener reageert op het verzoek van de patiënt wordt een tweede document gegenereerd waarin vastgelegd staat hoe lang het duurde voordat de patiënt een reactie kreeg. Verzamelde gegevens kunnen geanalyseerd worden om de gemiddelde responstijd te bepalen. Dit kan vervolgens als maatstaf gelden voor de responstijd van zorgverleners.

Wachttijd bij noodgevallen is een ander voorbeeld waarbij data discovery tools een belangrijke rol vervullen. De wachttijden van patiënten op de spoedeisende hulp kunnen geminimaliseerd worden door gebruik te maken van een wiskundig model dat rekening houdt met personeel op locatie, het aantal wachtende patiënten en andere factoren. Hier kan data discovery software nauwkeurig de wachttijden bepalen en adequaat reageren. Patiënten ervaren kortere wachttijden en de patiënttevredenheid is opnieuw vergroot.

Anticipeer op Patiëntbehoeften

Proactief anticiperen op lange termijn trends is mogelijk; zonder glazen bol. Data discovery tools kunnen een voorbereidingsfactor bieden; het volgende hypothetische, maar wel realistische scenario kan dienen als voorbeeld: data discovery software toont aan dat een bepaalde, specifieke afdeling niet minder dan 15 patiënten met alcoholvergiftiging heeft behandeld op de laatste dag van die jaren. De voorspellende gegevens zouden suggereren dat deze afdeling op zijn minst moet anticiperen dat dit aantal patiënten op die avond snelle medische ingrepen nodig heeft. Het benodigde aantal personeelsleden en medische uitrusting kan al van tevoren voorbereid en klaargemaakt worden om te garanderen dat elke hulpbehoevende patiënt een optimale hoeveelheid aandacht krijgt.

Monitor en Beheer Overtollige Kosten

Geen enkele gezondheidsinstelling wil geld uitgeven aan overtollige kosten; BI-software ondersteunt bij het schrappen van onnodige uitgaven. Data discovery tools kunnen het gebruik van bedden en voorraden bepalen. Bovendien kunnen zij beoordelen hoe patiënten met zorgkosten die exorbitant hoog liggen effectiever behandeld kunnen worden en kunnen zij bepalen welke medische ingrepen het meest kosteneffectief zijn. Dit soort waardevolle inzichten bieden meer kansen voor kostenreductie en helpen bij het vermijden van overbodige heropnames als gevolg van een tekort aan gegevens. Uiteindelijk voldoet men met hulp van data discovery tools volledig aan nalevingsprogramma’s van de overheid.

Nu we het over bijhouden gehad hebben, willen we het ook kort hebben over de werkstroom. Neem bijvoorbeeld 100 zorginstellingen waarbij data discovery software iets alledaags als medicatieopslag en opvraging bijhoudt. Wat we realistisch gezien kunnen achterhalen is ontelbare uren aan papierwerk en extra kantoorhulp om te voldoen aan de benodigde werklast. BI-software elimineert deze verouderde aanpak en in plaats van meer te betalen aan salarissen, kan men mobiele apparaten met Wi-Fi inzetten die ogenblikkelijk aan medicatie gerelateerde gegevens kunnen verstrekken aan iedereen, overal en op elk tijdstip.

Data discovery tools staan in het teken van tijd en geld besparen – kosten worden beheerd, naleving wordt aangepakt en patiëntgezondheid en tevredenheid worden verbeterd. Uiteindelijk wint iedereen!

Agilos heeft een compleet pakket aan oplossingen voor de gezondheidszorg ontwikkeld, inclusief MEDIscovery, MEDIprest en NoShow.

Mike Miranda is een coauteur van dit artikel. Mike schrijft over zakelijke software en behandelt producten die aangeboden worden door softwarebedrijven over onderwerpen als Terminal Emulation, Legacy Modernization, Enterprise Search, Big Data, Data Discovery, Enterprise Mobility en meer.

Terug naar blog-overzicht

Categoriën: Healthcare

Via deze blog deelt Agilos expertise, visies en ideeën over verschillende onderwerpen in de wereld van Business Intelligence.

You can also read this blog in English. Vous pouvez lire ce blog en Français.

Op zoek naar meer technische artikels? Bezoek dan onze tech blog !

Inschrijven voor maandelijkse email updates

Recente artikels